Disclaimer

Het gebruik van Kroon-Plaza en de aan Kroon-Plaza gekoppelde diensten en producten is voor de verantwoordelijkheid en het risico van de gebruiker.

Kroon-Plaza is een website van Kroon op het Werk, een bedrijf dat is gevestigd in Nederland. Op de diensten van Kroon op het Werk en op deze website is het Nederlands recht van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

De informatie op Kroon-Plaza is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht; voor de juistheid en volledigheid daarvan kan echter niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Kroon op het Werk streeft ernaar dat alle informatie op deze site correct is, maar kan niet garanderen dat Kroon-Plaza foutloos of ononderbroken functioneert. Kroon op het Werk en de aan haar gelieerde bedrijven, functionarissen, medewerkers en/of vertegenwoordigers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de website en de daarop/daardoor verstrekte informatie.

Gebruiker van de informatie is zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de gebruiker zelf worden gebruikt. Gebruiker mag de informatie niet overdragen, bewerken, kopiƫren of verspreiden. Gebruiker is verplicht alle aanwijzingen van Kroon op het Werk over het gebruik van deze website en de daarop beschikbare informatie op te volgen. Alle auteursrechten, ook die zoals bedoeld in art. 15 Auteurswet worden voorbehouden.

Kroon op het Werk sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle schade, directe en indirect, uit welken hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van informatie, producten of diensten die via Kroon-Plaza worden aangeboden.

Indien u een vraag of klacht heeft over deze website, neem dan contact op met: info@kroon-plaza.nl.